Mantra zingen

Mantra’s zijn eenvoudige liederen uit diverse religieuze en spirituele richtingen, soms eenstemmig, soms eenvoudig meerstemmig, in velerlei talen. De muziek is ingetogen, soms ontroerend, dan weer met een uitbundigheid waar de vreugde vanaf spat. Er is niets voorgeschreven dat je zou moeten voelen of geloven. Door de veelvuldige herhaling van de melodieën kan je je gedachten laten gaan, denken is niet nodig. Het gaat er niet om dat je mooi kunt zingen of dat je je best moet doen. Laat je meenemen door muziek en zang. Een ding is zeker:

Door samen te zingen ontstaat verbinding, één grote samenklank; in samen stil zijn ontmoeten we onszelf en elkaar!

Pianobegeleiding: Maurice Hamilton.