Nieuwsbrief februari 2022

Lieve mensen,
 
“Buiten huilt de wind om het huis…” uit een liedje van Gerard Cox, ik moest er meteen aan denken vandaag op deze stormachtige regendag. Lekker bij de kachel, uitkijkend over een natte tuin waarin de sneeuwklokjes en narcisjes hun uiterste best doen om nog een beetje licht te brengen.

Vrijdag 28 januari voor de eerste keer sinds lange tijd weer mantra gezongen. Wat een uitgelaten stemming, iedereen blij om elkaar weer “live” te ontmoeten! Je kunt het niet helemaal vergelijken met koeien die voor de eerste keer de wei in gaan, maar toch… De klok sloeg 20 uur, Maurice liet de laatste klanken van de piano horen en… het werd stil.

We zijn stil geworden om naar binnen te keren, te overdenken, uit te rusten. Maar we hebben vooral ook uitbundig gezongen, het hele kerkje vol van ons zingen, alsof we de tijd van niet kunnen zingen wilde inhalen. Wat heb ik, wat hebben wij genoten! Daar kun je weer even mee vooruit.

Wil je dat ook eens meemaken, dat kan!

Vrijdag 25 febr 2022: mantra zingen in het Hurns kerkje

Dorpsplein 14, Hurwenen
 
Het kerkje is geopend vanaf 19.30 uur. We zingen van 20.00 tot 21.30 uur en drinken daarna nog geen koffie/thee.
Voorlopig hanteren we nog de volgende regels:

  • Bij binnenkomst dragen we een mondkapje tot we gaan zitten; het is verplicht om de QR code te laten zien (volledige vaccinatie).
  • We zitten op 1,5 meter van elkaar. dat betekent dat we 18 eenheden beschikbaar hebben.

Graag opgeven door een e-mail te sturen naar info@blijvanzingen.nl
Bij voldoende deelname gaat het mantra zingen door. Dus heb je je opgegeven, houd dan de mail in de gaten!!


Thema-ochtenden stembevrijding 

 
We werken met de thema’s uit de Latifa; voor meer informatie, zie Thema-ochtenden stembevrijding – blijvanzingen.nl
De workshop cyclus is op woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur (let op: de data zijn aangepast):

  • 9 en 23 maart,
  • 6 en 20 april
  • 4 en 18 mei 2022

De kosten bedragen €200 inclusief BTW voor de hele cyclus.
Locatie: De Nieuwhof, Kerkplein (te bereiken via de Slotselaan), Rossum (naast de PKN-kerk, Maasdijk 14, Rossum)
Aanmelden: stuur een email met je naam en telefoonnummer naar info@blijvanzingen.nl
Maximaal 12 deelnemers / minimaal 6 deelnemers
Ook hiervoor kun je je nog aanmelden!

Hopelijk snel tot ziens/horens,

Hartegroet,
Annet Vervoort