Thema-ochtenden stembevrijding

Jezelf aanvaarden zoals je bent, met alles erop en eraan is misschien wel het moeilijkste dat er is. Het is de kern van ons mens-zijn. Tijdens de workshopcyclus, bestaande uit 6 avonden, kunnen we daarin oefenen en ervaren en gaan we samen op reis.

We werken met de Latifa een eeuwenoude meditatie uit het Soefisme. Het is een oefening in aanvaarden, in Leven. Latifa betekent subtiel en het raakt de zeven subtiele levenskwaliteiten zoals hierboven genoemd.

De levenskwaliteiten kunnen diep in je doordringen en tot bewustwording leiden. Je stem erbij betrekken, het lostrillen van wat in jou aanwezig is en het laten klinken is een prachtig middel. Het helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen en contact te maken met wie jij ten diepste bent.

We zullen per avond werken met één van de levenskwaliteiten; we starten steeds met de gehele Latifa –meditatie en een uitleg van het thema van déze avond. We doen oefeningen waarbij we klinken, zingen, bewegen, ademen, reflecteren, ieder in z’n eigen tempo.

Het uiteindelijke doel van de mens is om te groeien en daarvoor heb je af en toe nieuwe melodieën nodig!

Maximaal 12 deelnemers/minimaal 6 deelnemers

De workshop cyclus is op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur op de volgende data:

  • woensdag 9 en 23 maart
  • 6 en 20 april
  • 4 en 18 mei

De kosten bedragen € 200 incl. BTW voor de hele cyclus.

Locatie: De Nieuwhof, Kerkplein, Rossum (naast de PKN-kerk, Maasdijk 14, Rossum)

Aanmelden: stuur een email met je naam en telefoonnummer naar info@blijvanzingen.nl